Elektrik məhsulları

Elektrik məhsulları


Xidmetler


Müəyyən növ elektrik şitlərinin xarakterik xüsusiyyətlərini sizlərə təqdim edirik:

- Orta gərginlikli elektrik şitləri – bu növ şitlər istifadə məqsədi və yerinə uyğun olaraq müxtəlif çeşidlərdə istehsal olunur.
- Yüksək gərginlikli elektrik şitləri – Yüksək gərginliyə tab gətirə biləcək dizayn və möhkəmlikdə istehsal olunan şitlərdir.
- Alçaq gərginlikli elektrik şitləri - əsasən binaların elektrik qurğularında istifadəsi geniş yayılan elektrik şitləridir.
- Təsisat üzrə elektrik şitləri – yerli kabel şəbəkələrində və bina elektrik qurğularında istifadə olunur.
- Hava yolu elektrik şitləri – Adından da göründüyü kimi hava yolu ilə çəkilən xətlərdir. 
- Halogensiz təsisat şitləri - Yerli kabel şəbəkələrində və bina elektrik qurğularında istifadə olunan mis keçiricili elektrik şitlərdir ki, müştərilərin tələblərinə uyğun və istənilən standartlarda istehsal olunur.
- Mədən elektrik şitləri – xüsusi kriteriayalarda müxtəlif növlərdə istehsal olunan davamlı elektrik şitləridir və s.

Şirkətimiz tərəfindən əlavə olaraq müştərinin istəklərinə uyğun olaraq xüsusi hazırlanmış şitlərin də istehsalı mümkündür. Elektrik şitlərinin istehsalı üçün həssas dəzgahlar spesifikasiya tələblərinə uyğun ən yaxşı xammaldan istehsal olunur. İstehsal olunan bütün növ elektrik şitlərinin keyfiyyəti daim nəzarətdə saxlanılır. Tamamlanmış məhsullar müvafiq spesifikasiyalara uyğun olaraq qablaşdırılır. Şirkətimizin bütün növ elektrik şitləri müştərilərin tələbatına uyğun şəkildə müvafiq standartlara riayət olunaraq istehsal olunur. 

Orta gərginlik elektrik şitləri

Elektrik şitləri istifadə məqsədi və yerinə uyğun olaraq müxtəlif çeşidlərdə istehsal olunmaqdadır. Belə ki, Kolizey Construction şirkətinin istehsal etdiyi elektrik şitləri arasında Orta gərginlik elektrik şitləri istehsal edilməkdədir.

Orta gərginlik elektrik şitlərinin istifadəsi adətən yerli elektrik şəbəkələrində və müxtəlif növ tikililərin  elektrik təsisatlarının təminatlarında  geniş yayılmışdır. Xarakterik xüsusiyyətləri:

- Nominal Gərginlik: Aşağı, Orta
- İzolyasiya növü: PVC (Polivinilxlorid), Çapraz əlaqəli polietilen (XLPE)
- Kabel quruluşu: PVC, Polad örtüklüdür.
- Gərginlik dəyəri ( 1-36 kV )

Orta gərginlikli elektrik şitlərinin də istehsalında müştəri məmnuniyyəti və istəyi əsas götürülür. Belə ki, elektrik şitlərinin istehsalına dair bütün standartlar nəzərə alınmaqla yanaşı müştərilərimizi razı salacaq yüksək keyfiyyətli orta gərginlik elektrik şitləri istehsalını həyata keçiririk. Orta gərginlikli elektrik şitlərinin eləcə də bütün növ elektrik şitlərin istehsalında spesifikasiya tələblərinə uyğun olan dəzgahlar istifadə edilməkdədir. İnsan həyatı təhlükəsizliyi faktorunu nəzərə alaraq mütəxəsislərimiz orta gərginlik elektrik şitlərinin istehsalında ən son elmi nəaliyyətlərin tətbiqini əsas tutur.  İstehsalın hər bir mərhələsinə xüsusi həssaslıqla yanaşılaraq keyfiyyətli orta gərginlik elektrik şitləri ərsəyə gətirilir. İstehsalı yekunlaşan malların test edilərək yoxlanışı şirkətimizdə mütləq vəzifələrdən biri hesab olunur. 

Yüksək gərginlikli elektrik şitlərinin hazırlanması

Elektrik şitlərinin istehsalını yüksək səviyyədə həyata keçirən Kolizey Construction şirkətinin istehsal etdiyi elektrik şiti növlərindən biri də yüksək gərginlikli elektrik şitləridir. Yüksək gərginlikli elektrik şitləri şirkətimiz tərəfindən aşağıda qeyd edilən müxtəlif strukturlarda istehsal edilməkdədir.

- Nominal Gərginlik: Yüksək
- İzolyasiya növü: Çapraz əlaqəli polietilen (XLPE)
- Kabel Quruluşu: Şişmə bant, Alüminium bant
- Gərginlik dəyəri: ( V > 36 kV )

Yüksək gərginlik elektrik şitləri dünya standartları nəzərə alınmaqla yüksək səviyyədə istehsal olunur. Yüksək gərginlikli elektrik şitləri tam olaraq ən müasir və xüsusi təhlukəsizlik baxımdan güvənilir resurslardan istifadə edilərək hazırlanmaqdadır. İstehsalın hər bir mərhələsinə xüsusi diqqətlə yanaşan mütəxəsislərimiz müştəri istəklərini də diqqətə almaqla yanaşı istehsalın sonunda şitlərin yoxlanışını həyata keçirərək etibarlılığına zəmanət verirlər. İstehsal olunmuş yüksək gərginlikli elektrik şitlərinin qablaşdırlması belə xüsusi qaydalara riayət olunaraq həyata keçirilir. 

Alçaq gərginlikli elektrik şitlərinin hazırlanması

Alçaq gərginlik elektrik şitləri yerli kabel şəbəkələrində həmçinin binaların elektrik qurğularında istifadə olunan elektrik şitləridir. Mis keçirici olan alçaq gərginlikli elektrik şitləri müştərilərin tələblərinə uyğun və yüksək standartlarda istehsal olunur. Enerji kabelləri istifadəsinə görə müxtəlif strukturlarda istehsal edilə bilər. Alçaq gərginlik elektrik şitlərinin kefyiyyətləri aşağıdakı kimi xarakterizə olunur:

- Nominal Gərginlik: Aşağı, Orta
- İzolyasiya növü: PVC (Polivinilxlorid), Çarpaz əlaqəli polietilen (XLPE)
- Kabel quruluşu: PVC, Polad zirehlidir
- Gərginlik dəyəri: ( 1-36 kV )

Alçaq gərginlikli elektrik şitləri istəyə uyğun olaraq da müxtəlif cür istehsal olunur. Alçaq gərginlikli elektrik şitlərinin istehsalı zamanı tələblərə uyğun olaraq müvafiq xammaldan istifadə olunur. Alçaq gərginlikli elektrik şitlərinin istehsalı zamanı istehsalın hər mərhələsində lazımi nəzarət mütəxəssilərimiz tərəfindən  həyata keçirilir və bütün məhsulların keyfiyyəti kimi alçaq gərginlikli elektrik şitlərinin hazırlanması da daim nəzarətdədir. İstehsal olunmuş alçaq gərginlikli elektrik şitləri  müvafiq qaydalara riayət olunaraq qablaşdırılır. Bütün istehsal olunan məhsullar sınaqdan keçirilərək keyfiyyəti təsdiqlənir.